Kiireettömät paarikuljetukset

Paariauto kuljettaa ns. hyväkuntoisia asiakkaita, jotka matkustavat makuuasennossa eivätkä tarvitse matkan aikana hoitoa. Paariautoa tilaavat pääasiassa sairaalat sekä terveyskeskukset. Myös yksityishenkilön on mahdollista tilata paaritaksi.
Olemme suorittaneet kiireettömiä paaritaksikuljetuksia jo vuodesta 2000 lähtien. Kuljettajamme on koulutettu toimimaan paarikuljettajina. Kalustomme täyttää Trafin suosituksen (TRAFI/18841/03.04.03.00/2013) paariautojen erityisvaatimuksista.

Kaikki automme ovat paarivarusteisia. Paareina käytämme Pensi Rescuen Parensi paareja.